NMCU Vestfold

Kontaktinformasjon - Vestfold krets

Arne Gran

Kretsleder (fungerende)

Veibakken 14
3140 Nøtterøy
Tlf: 971 63 505

Siv Kristoffersen

Fylkessekretær

Veibakken 14
3140 Nøtterøy
Tlf: 456 03 030

Yngve Nybakk

Gamle Kongevei 11
3160 Stokke
Tlf: 986 02 007

Rune Bakken

Andebuveien 532
3158 Andebu
Tlf: 400 29 381