Nyttige skjemaer for motorsyklister

Nyttige skjemaer

Søknadsskjema for ombygging

Her finner du Statens Vegvesen sitt søknadsskjema for ombygging. Du kan åpne søknadsskjemaet som PDF her.

BRO registeret

Vi oppgraderer NMCU appen med BRO-register som i tidligere kalendere. Ønsker du å melde deg på for 2020?

Veifelleskjema

Her kan du rapportere trafikkfarlige veistrekninger eller spesifikke skader på norske veier etter at du har meldt dette inn til telefon 175 Vegtrafikksentralen