Noen ord om oss og hva vi har fått til gjennom tidene

Nyttige dokumenter

NMCU's sentralstyre

Sentralstyret er NMCUs høyeste organ, valgt på årsmøtet av NMCUs medlemmer.

Komiteer og ekstern representasjon

NMCU har til en hver tid komiteer og arbeidsgrupper.

MC politisk plattform

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en landsdekkende, partipolitisk nøytral interesseorganisasjon...

Hva har NMCU oppnådd

Milepæler i NMCUs historie

Mediestrategi


Kretsfolder

Litt informasjon om våre kretstyrer.

Vedtekter

NMCU's fylkessekretærer

Virksomhetsplan 2021


NMCU og 1% klubbene

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013-2023

Regelverk for Norgestreff