Tenke seg til, her har det blitt arrangert Elefanttreff i 49 år uten at jeg har vært til stede. Det måtte det gjøres noe med og 2006 var året det skulle skje.

Jeg husker ikke helt når jeg første gang ble klar over at det var noe som het Elefanttreffet, men det var vel omtrent den gangen for 15 år siden, når jeg begynte som helårs otorsyklist.

Mange jeg har snakket med sier at det ikke er noen grunn til å reise så langt for å komme på treff om vinteren, men det er de samme menneskene som faktisk har vært der. Altså må det jo være noe å prøve.

 

Les mer