Avanserte førerstøttesystemer for motorsykkel

Avanserte førerstøtte-systemer for motorsykler, såkalt «ARAS» (Advanced Rider Assistance Systems) omfatter en rekke systemer og applikasjoner som assisterer eller støtter motorsyklisten. ARAS kan gjøre...

FEMA: MC-ulykker er ikke forårsaket av teknisk svikt

Det franske forsikringsselskapet Mutuelle des Motards sier at MC-ulykker ikke er forårsaket av teknisk svikt. En studie på over 18.000 skadesaker i perioden 2016 -...

Rudskogen Motorsenter – varsel om stenging

Rudskogen Motorsportsenter AS avd. Rakkestad har mottatt varsel fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om forslag til vedtak om å kutte ned på aktivitet...

Trygg Trafikk negativ til lett MC

I et oppslag på NRK Sørlandet kommer det frem at stadig flere 16-åringer velger å ta lappen på lett MC fremfor moped. Det er lange...

“Ulykkessommeren” 2021

I fjor på denne tiden hadde 19 motorsyklister omkommet på norske veier i løpet av sesongen. Det var flere enn året før, og mange...

Intelligente fartsholdere

Fra 2022 vil alle nye biler være utstyrt med intelligente fartsholdere, såkalt «ISAs» (Intelligent Speed As-sistance»). Dette systemet gir føreren en fysisk tilbakemelding, gjerne...

Upresist om motorsykler og støy

Flere medier har nylig publisert en uttalelse fra Statens vegvesen (SVV) om motorsykler og støy. I ingressen står det gjerne at «nesten halvparten av...

Negativ til forbud mot salg av bensindrevne motorsykler

En FEMA-undersøkelse viser at et mulig forbud mot salg av nye bensindrevne motorsykler avvises av mer enn 90 prosent av motorsyklistene som deltok i...

Fartsdempende tiltak

Fart anses som en av de vanligste årsakene til ulykker, særlig i tettbygde strøk eller på mindre veier utenfor tett-bebyggelse. Skilting av fartsgrenser er...

Motorsyklene og miljøet

Vegtransport er en betydelig bidragsyter til utslipp av drivhusgasser og luftforurensing. EU har etablert en rekke målsettinger knyttet til reduserte klimautslipp, særlig med hensyn...

Frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

Statens vegvesen er ute med en høring vedr. forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker, i Norge. NMCU har etterspurt en ordning...

NMCU om Stortingsvalget og MC-politikk

I forbindelse med pressemeldingen som gikk ut fra MCF og NMCU om stortingsvalget og MC-politikk, samt undersøkelsen hvor 1. og 2. kandidatene fikk anledning...

Rekkverk

Rekkverk («autovern») er vanligvis utviklet for og testet mot personbiler og lastebiler. For disse kjøretøyene kan rekkverk ha en positiv sikkerhetseffekt ved at de...

Stortingsvalget 2021

Som tidligere annonsert har NMCU sammen med MCF sendt ut en spørreundersøkelse til alle 1. og 2. kandidater i hver valgkrets, med MC-politiske spørsmål. Nå...

Motorsykkel-sikker infrastruktur

Vei-infrastruktur utvikles generelt med sikte på biltrafikk. Vegens konstruksjon, og vurderinger knyttet til side-terreng, midtrekkverk, siderekkverk, stolper, veidekke og alt annet som er en...

Pressemelding: NMCU og MCF lanserer ny politisk undersøkelse

I en pressemelding fra NMCU og MCF kommer det frem at det legges frem en ny politisk undersøkelse. I en ny undersøkelse som NMCU...

Med over 500.000 førerkort på MC i Norge er det mange velgere som har interesse for MC. Det er Norsk Motorcykkel Union, NMCU og Motorsykkelimportørenes...

Stortingsvalget 2021

I forbindelse med stortingsvalget 2021 har NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening MCF gått sammen for å avklare hva politikerne som er på valg mener og...

Storbritannia: Forbud mot ny-salg av bensindrevne motorsykler?

Britiske myndigheter planlegger å forby ny-salg av bensindrevne motorsykler fra 2035. Dette er i tråd med signalene også fra EU. De britiske myndighetene har publisert...

Betraktninger fra en pensjonert pasjonert motorsyklist

NMCU-medlem og tidligere medlem av NMCUs trafikksikkerhetskomite, Henry E., bor i Spania store deler av året. I MC-bladet #3-21 har han satt ord på noen...

Motorsykler og mobilitet

Dagens mobilitets-strategier er sterkt fokusert på offentlig transport, syklister og fotgjengere. Men offentlig transport vil aldri kunne dekke alle deler av ethvert urbant område,...

NMCU mener……

Om forbannet løgn og ansvarsfraskrivelse I følge ordtaket finnes det tre typer løgn: Løgn, forbannet løgn og statistikk. Det siste henspiller på en bruk av...

Meningsløs billettpraksis

I juni var undertegnede og noen gode venner på vår årvisse vestlandsrunde. Været var fantastisk, bobiler og busser glimret med sitt fravær, og fjordnorge...
Annonse